Velkommen til vår tekniske katalog for egne merkevarer 2022

I denne katalogen finner du det meste du får bruk for innen VVS-segmentet. Så uansett om du primært jobber innendørs eller utendørs, vil du finne noe du har bruk for i denne katalogen.

En viktig grunn til at vi satser på egne merkevarer (a-collection) er at vi da vil ha større kontroll på hele prosessen. Våre spesialister har jevnlig kontakt med produsentene, og sørger for at det vi selger er av den høyeste kvalitet.

Merk at katalogens tekniske innhold kun er av generell og informativ karakter, uten å ta hensyn til spesielle forhold som kan foreligge i enkelttilfeller. Brukere av katalogen må derfor fore ta tekniske beregninger og faglige vurderinger på eget grunnlag. Utgiver påtar seg derfor intet ansvar ovenfor eventuelle feil, skader, eller mangler som direkte eller indirekte kan oppstå som følge av publikasjonens innhold.

 

Bestilles på artikkelnummer A-C_TEKNISK22 hos din lokale Ahlsell selger.

    ...